Tanulási zavar

Egyre gyakoribb, hogy a gyerek az iskolába kerüléskor valamilyen részképesség fejletlenséggel küzdenek. Ha nem időben ismerjük fel, vagy nem kapja meg a gyerek a megfelelő fejlesztést, tanulási zavar alakul ki.

Tanulási zavarról akkor beszélünk, ha egy gyerek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni, vagy számolni, vagy ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia szintje alapján elvárható teljesítménytől.

Nem a gyerek eszével vagy szorgalmával van a baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók egyikének-másikjának fejletlensége okoz nehézséget. Az egyes készségek még nem jutottak a szükséges szintre. A hátterében sok, egymásra épülő ok húzódik meg.

A tanulási zavarok tünetei

Tünetek kapcsán, teljesítmény- és viselkedésbeli jellegzetességeket különíthetünk el a teljesítmény területén:

 • Figyelmetlenség, könnyen elterelhető figyelem.
 • Rendezetlen munka.
 • Csúnya rajzok.
 • Összerendezetlen, ügyetlen a mozgás.
 • Ingadozó teljesítmény.

A viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit nyomán fejlődnek ki.

 • Kudarcok, meg nem felelés.
 • Környezet felől érkező negatív értékelés nyugtalanság.
 • Szétszórtság.
 • Agresszió.
 • Szorongás, visszahúzódás, tétovaság.

A tanulási rendellenességeket legtöbbször részképesség kiesések, egyes területeken történt fejlődésbeli elmaradások okozzák. Sokszor csak megkésett fejlődésről van szó, de lehet a háttérben igazi deficit.  

Leggyakoribb tünetek:

 • Egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma ( Bizonytalan mozgás, ügyetlenség. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani. Gyakorta megbotlik, elesik. Gyenge koncentráció. Nem tájékozódik megfelelôen a saját testén. Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött. Hátát nem tudja homorítani-domborítani, stb. Gyakori a kézfej nem megfelelő tartása, szabálytalan ceruzafogás.)
 • Téri orientáció zavara. (Fent-lent, jobb-bal irányokat nem tudja megkülönböztetni.) A tünetek jelentkezhetnek akár a balról jobbra való írás folyamatosságában, akár az iránytartásban, sorvezetésben, betűk számok, műveletek felcserélésében.
 • Nagy és finommozgás koordinációjának zavara, vagy fejletlensége ( Helytelen ceruzatartás. Előfordul, hogy görcsösen tartja az íróeszközt, nehézséget jelent számára a sorban való maradás, a megfelelő vonalvezetés.  
 • Gyenge ritmusérzék ( mely szótagolásnál, elválasztásnál jelentkezhet problémaként.)
 • Rossz beszédhang megkülönböztető képesség ( zöngés-zöngétlen hangok megfelelő differnciálását nehezíti )

Sok tünet mögött az idegrendszer feldolgozásnak a szokásostól eltérő módja, elmaradottsága állhat. Csak az egyszerre jelenlévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni, az egymásutániság felépítése nehézséget jelent számára. (Nehezen tanul meg szó szerint verseket, egymás után következő utasításokat nem tud követni.

A tanulási zavar jeleire már óvodáskorban is felfigyelhetünk. Ennek megjelenései:

 1. Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák.
 2. Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar.
 3. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében.
 4. Figyelmetlenség - belső rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, elterelhetőség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével.
 5. Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek.
 6. Kusza rajzok, elmaradott rajz szint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a finommozgás fejletlensége.
 7. Artikulációs problémák - beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési problémák.

Bővebben a tanulási zavarokról: www.diszlexia.hu

 

Hívjon bennünket, ha készen áll a változásra!