Adatvédelem és adatkezelés

A Budapi Pszichológus Központ a honlap tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.budaipszichologus.hu weboldalra érvényes. A Budai Pszichológus Központot és annak weboldalát birtokló Stabilio Kft. Telephely: Budapest. 1121. Mese utca 9. mfszt, képviselője: Kasza Zsuzsanna a személyes adatokat kizárólag a törvényes előírások keretén belül dolgozza fel.

Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ezek elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma. Ezzel szemben anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a visszakövetkeztetést egy bizonyos személyre.

Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat (bejelentkezés egyéni, vagy csoportterápiára), nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, e-mail cím, telefonszám száma csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét valamely online kapcsolat felvételi űrlapunk valamelyikén. Öntől csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Adatai tehát elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.

Megtettünk minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelmének érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. A Stabilio Kft nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a Stabilio Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

„Cookie”-k használata, Google Analytics, Adwords és Remarketing adatvédelmi nyilatkozat

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Adwords, Analytics (webanalitikai) és Remarketing szolgáltatást használja. A Google Analytics/Adwords úgynevezett „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Az IP-címet a Google az utolsó három számjegyre rövidíti, így az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az „US Safe Harbor” egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Safe Harbor” programjában. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Harmadik fél, beleértve a Google vállalatot is, arra használja az eltárolt „sütiket”, hogy az adott felhasználó adott webhely-látogatásának alapján hirdetéseket kapcsoljon be. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor visszavonható a jövőbeli látogatásokra vonatkozóan. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, vagy a már tárolt „sütiket” bármikor törölheti. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a „sütiket”. Weboldalunkat „sütik”-k nélkül is használhatja, viszont lehetséges, hogy egyes funkciók működése részben korlátozott. Ezért javasoljuk, hogy a böngészőben ne hatástalanítsa a „sütik” alkalmazását.

A „cookie”-k letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán:

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni:

https://www.google.com/settings/ads/preferences/

Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra, illetve a látogató szolgáltatásaink tájékozódása céljából díjmentesen jogosult használni a honlap szolgáltatásait. Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.